معرفی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافری شهرداری اهواز

نام: محمد

نام خانوادگی: اورکی

 

 


 

 

 
محمد اورکی