معرفی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافری شهرداری اهواز
نام: فضل
نام خانوادگی: احمدی نیا
 
فضل احمدی نیا