معرفی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافری شهرداری اهواز
نام: عباس
نام خانوادگی: نواصری

سوابق تحصیلی:
  • فوق دیپلم ساختمان - عمران
  • لیسانس مهندسی عمران - عمران
  • فوق لیسانس مهندسی عمران - عمران

سوابق اجرایی:

ردیف

نام سازمان/ شهرداری/ منطقه/ شرکت

مدت به سال

سمت

روش فعالیت

از

تا

پاره وقت

تمام وقت

۱

کارشناس سویل طرح فنی کوثر

۸۱

۸۵

کارشناس

-

تمام وقت

۲

صنایع فولاد کارشناس دفتر مطالعات و برنامه ریزی ترافیک

۸۵

۸۷

کارشناس

 

تمام وقت

۳

حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

۸۷

۹۰

معاونت حمل و نقل در شهرداری منطقه 5 اهواز

 

تمام وقت

۴

شهرداری منطقه پنج خدمات شهری

۹۰

۹۲

معاون شهردار

 

تمام وقت

۵

شهرداری کارون

۹۲

۹۳

معاون فنی و عمرانی

 

تمام وقت

۶

شهرداری منطقه شش

۹۳

۹۳

مدیر منطقه

 

تمام وقت

۷

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

۹۴

ادامه دارد

قائم مقام و عضو هیئت مدیره اتوبوس رانی

 

تمام وقت

۸

سازمان پایانه های شهرداری اهواز

اسفند ۹۵

تا کنون

سرپرست سازمان

 

تمام وقت

عباس نواصری