قوانین مرتبط

 اهداف اصلی سازمان

v      ارتقاء عملکرد سازمان     

v      کاهش هزینه ها            

v      اقدم به ایجاد پروژه های مورد نیاز در راستای خدمات مورد لزوم

v      مکانیزه نمودن کلیه فعالیتهای مرتبت با سازمان

v      پیگیری  پروژه پایانه بزرگ شهرداری اهواز

v      مشارکت با بانکهاو موسسات اعتباری مدون در اساس نامه سازمان جهت نیل به اهداف بلند مدت

v      پیگیری موضوع جایگاه های سوخت چند منظوره در پایانه های مسافربری به منظور جلوگیری از اتلاف وقت سفر و مسافر در جایگاه های سوخت میان مسیر

v      تشکیل دفاتر معاینات فنی به منظور صدور مجوز فنی ترخیص خودروهای ناوگان حمل ونقل مسافر جاده ای در هنگام انجام سفرهای جاده ای در پایانه مسافربری

v      پیگیری احداث پروژه های تعریف شده.

v      ایجاد زمینه ارتباط با کانون و انجمن صنفی شرکتهای مسافربری جت رفع موضوعات انتزاعی ناسازگار، در مظروف پایانه های مسافربری، که محل انتفاع مسافران ، مدیران شرکتهای مسافربری و سازمان پایانه ها جهت ارائه خدمات مطلو در راستای اهداف موجود می باشد.

v      اصلاح ساختار و ایجاد مدیریت اطلاعات و امار در راستای برنامه ریزی

v      تبادل اطلاعات ازطریق شبکه های در هم تنیدی اینترنت با سایتهای مرتبت

v      تطبیق خدمات دیکته شده به واحد های اجرایی و گرفتن گزارشات منطبق هزینه های صرف شده

v      واگذاری بخشی از امور پایانه ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی با احتساب ضریب افزایش سالیانه

v      اجرای طرح های آمارگیری درون ساختاری و تردد شماری

v      ایجاد کارگروه متشکله از  اداره راهداری و حمل و نقل پایانه های استان، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ، دبیر شورای ترافیک استانداری ، سازمان مسکن و شهر سازی،فرماندهی پلیس راه، اداره تعزیرات حکومتی، انجمن صنفی شرکتهای مسافربری،

v      در اختیار قراردادن فضاهای تبلیغاتی پایانه های مسافربری به کانونهای تبلیغاتی به منظور تقویت بنه مالی؛ جهت جلوگیری از هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز تبلیغات و کم کردن حجم محیط های  اداری خاص موضوع

v       هماهنگی جهت اخذ اعتبار و تسهیلات سهم "ناوگان مسافری " از صندوق استانداری به منظور نو سازی ناوگان حمل و نقل بر اساس تسهیلات بانکی به مدیران شرکتهای مسافربری طبق قانون مندرج در اساس نامه شرکتهای مسافربری در خصوص میزان خودروهای تحت اختیار شرکتهای فعال مسافربری